Event Title/ Tên triển lãm: TELEFILM VIETNAM 2022 - Vietnam Exhibition on Film & Television / Triển lãm Phim & Truyền Hình 2022
Physical Period / Thời gian: 9 ~ 11, June/ tháng 6, 2022
Virtual Period/ Triển lãm trực tuyến: 9-30, June/ tháng 6 , 2022

Email: telefilm@telefilm.vn

https://telefilm.vn

Hotline:+84 965355002

Buyer Registration/ Đăng ký giao thương

GỬI ĐĂNG KÝ

Mua nội dung Phim/ Buy Film
Mua nội dung Truyền Hình/ Buy TV Products
Mua, Tìm hiểu nội dung dành cho trẻ em / Find & Buy Kid&Teen Contents
Mua nôi dung kỹ thuật số ( Như phim hoạt hình trực tuyến, video và trò chơi trực tuyến )/ Buy Digital Entertainment content( Such as animation, on-line/mobile video or games etc.)
Tìm kiếm đối tác đồng sản xuất / Look for co-production partners
Tìm kiếm các ưu đãi và vị trí Phim/ Look for film loction and incentives
Tìm kiếm dịch vụ sản xuất hậu kỳ/ Seek post production services
Tìm hiểu, mua thiết bị truyền hình / Find, Buy TV Technology
Sản xuất - Producing
Phân phối - Distribution
Đại lý - Sales Agent
Tài trợ Phim/ Quỹ Phim - Film Financing / Films Funds
Sáng tạo - Creative
Tiền kỳ - Pre-production
Hậu kỳ - Post-production
Thiết bị ngành Phim - Film Equipment
Giải trí kỹ thuật số- Digital Entertainment
Tiếp thị & Quan hệ công chúng - Marketing & Public Relations
Nhà điều hành rạp chiếu phim - Cinema Operator
Tổ chức sự kiện/ Lễ hội - Festival/Event Organiser
Uỷ ban điện ảnh - Film Commission
Liên minh/Hội/Hiệp hội - Union/Guild/Association
Chính phủ - Goverment
Đại lý quảng cáo - Advertising Agency
Nền tảng Video theo yêu cầu - VOD Platforms
Nhà phân phối/ Distributors
Nhà sản xuất/ Productor
Nhà bán lẻ/ Retailer
Phát thanh truyền hình/ Broadcasting
Báo chí/ truyền thông/ Press & Media
Other:

What is your purpose of visiting TELEFILM ? ( Multiple selection ) 
Mục đích bạn tham dự Telefilm Vietnam ( Có thể chọn nhiều mục )

Lĩnh vực kinh doanh - Nature of Business

Đối tác mà bạn tìm kiếm?/ What Type of Partner Are You Looking For? *